Lịch học chi tiết

Luyện thi Aptis

Khóa Online

Lịch Học  19:45 – 21:45 | Thứ 3, 5, CN
Khai Giảng:  04/07/2021
Học Phí:  2.000.000 đ
Đăng ký ngay

Luyện thi Aptis

Khóa Online

Lịch Học  19:45 – 21:45 | Thứ 3, 5, CN
Khai Giảng:  25/07/2021
Học Phí:  2.000.000 đ
Đăng ký ngay

TOEIC Căn bản

Cơ sở: Chùa Láng

Lịch Học  18:00 – 19:30 | Thứ 2, 4, 6
Khai Giảng:  12/07/2021
Học Phí:  4.500.000 đ
Đăng ký ngay

Luyện thi Aptis

Khóa Online

Lịch Học  18:00 – 20:00 | Thứ 2, 4, 6
Khai Giảng:  14/07/2021
Học Phí:  2.000.000 đ
Đăng ký ngay

Tiếng Anh Hội Nhập Nâng Cao

Cơ sở: Chùa Láng

Lịch Học  19:45 – 21:15 | Thứ 3, 5
Khai Giảng:  29/07/2021
Học Phí:  3.500.000 đ
Đăng ký ngay

TOEIC Chuyên sâu

Cơ sở: Chùa Láng

Lịch Học  18:00 – 19:30 | Thứ 3, 5, CN
Khai Giảng:  20/07/2021
Học Phí:  4.200.000 đ
Đăng ký ngay

TOEIC Speaking & Writing

Cơ sở: Chùa Láng

Lịch Học  19:45 – 21:15 | Thứ 6, CN
Khai Giảng:  30/07/2021
Học Phí:  4.500.000 đ
Đăng ký ngay

Luyện thi Aptis

Khóa Online

Lịch Học  19:45 – 21:45 | Thứ 2, 4, 6
Khai Giảng:  19/07/2021
Học Phí:  2.000.000 đ
Đăng ký ngay

Tiếng Anh Hội Nhập Cơ bản

Cơ sở: Chùa Láng

Lịch Học  19:45 – 21:15 | Thứ 3, 5, CN
Khai Giảng:  27/07/2021
Học Phí:  6.400.000 đ
Đăng ký ngay

TOEIC Luyện đề

Cơ sở: Chùa Láng

Lịch Học  19:45 – 21:15 | Thứ 3, 5
Khai Giảng:  22/07/2021
Học Phí:  3.200.000 đ
Đăng ký ngay

ƯU ĐÃI THÁNG 07

Ưu đãi 10% tất cả các khóa học tháng 07

Ưu đãi lần lượt 15%, 18%, 20%,... học phí khi đăng ký combo 2, 3, 4 khóa học bất kỳ

Giảm thêm 150K khi đăng ký theo nhóm 3 người trở lên

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ NGAY

Họ Tên *

Email*


Số Điện Thoại*

Chọn Khóa Học*

Lời Nhắn