LớpLịch họcKhai giảngGiáo viênHọc phí
Tiếng Anh Hội Nhập Cơ bản19:30 - 21:00
Thứ 2 - Thứ 5
11/10/2018Ms. Linh6.000.000
Tiếng Anh Hội Nhập Cơ bản18:00 - 19:30
Thứ 2 - Thứ 5
22/10/2018Ms. Linh6.000.000
TOEIC Speaking & Writing 18:00 - 19:30
Thứ 2 - Thứ 5
25/10/2018Ms. Đường4.500.000
Luyện đề TOEIC Cấp tốc Fast & Furious18:00 - 20:00
Thứ 3 - Thứ 6
19/10/2018Mr. Cảnh3.200.000
TOEIC Starter19:45 - 21:15
Thứ 2 - Thứ 5
25/10/2018Ms. Vy3.800.000
TOEIC Chuyên Sâu18:00 - 19:30
Thứ 4 - Chủ Nhật
17/10/2018Mr. Cảnh4.200.000
Tiếng Anh Hội Nhập Nâng cao19:30 - 21:00
Thứ 2 - Thứ 5

11/10/2018Ms. Rose3.900.000


Đăng kí trải nghiệm miễn phí cùng Ezi